„Integracja społeczna i życie codzienne w Niemczech”
Opis badań

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych badaniach „Integracja społeczna i życie codzienne w Niemczech”, które są finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych oraz Centra Doskonałości Naukowej (Exzellenzcluster) ECONtribute Uniwersytetu w Kolonii (Universität zu Köln) i Uniwersytetu w Bonn (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn). W razie pytań chętnie jesteśmy do Państwa dyspozycji. Mogą Państwo skontaktować się z nami drogą mailową pod adresem socialbond@wiso.uni-koeln.de
Dziękujemy serdecznie za Państwa wsparcie!

O co chodzi?

Poprzez te badania chcemy zrozumieć, czego imigranci doświadczają w życiu codziennym i jak czują się w Niemczech. Jakie pozytywne i negatywne doświadczenia zbierają Państwo w życiu codziennym? Czują się Państwo wystarczająco wspierani? Czują się Państwo dobrze zintegrowani i ufają Państwo innym?

Przebieg badań

Ponieważ chodzi o Państwa doświadczenia w życiu codziennym, nasze badania opierają się na kilku krótkich ankietach internetowych, które zostaną przeprowadzone w przeciągu dwóch tygodni na początku roku 2021. Rozpoczniemy ankietą wstępną trwającą około 20 minut. Następnie będą Państwo 7 dni z rzędu proszeni o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań trzy razy dziennie przez 2 minuty. Na końcu nastąpi ankieta końcowa. Zaproszenia do udziału w ankietach wysyłane są respondentom na smartfona przez wiadomości SMS. Będą Państwo ankietowani przez okres dwóch tygodni przez godzinę czasu łącznie.
Pytania będą dotyczyły Państwa aktualnego samopoczucia i doświadczeń w życiu codziennym. Będziemy też pytać o Państwa zdanie w sprawach politycznych oraz przekonania religijne. Na końcu zadajemy kilka pytań dotyczących Państwa osoby, na przykład płci, wieku i pochodzenia.

Państwa uczestnictwo

Aby badania te były miarodajne, ważne jest, by wzięło w nim udział jak najwięcej osób. Dlatego uprzejmie prosimy Państwa o uczestnictwo. Uczestnictwo jest dobrowolne i może zostać zakończone w każdym momencie, bez podania powodów ani bez negatywnych skutków.
Aby lepiej zrozumieć życie codziennie imigrantów oraz wyzwania, z jakimi się zmierzają, chcielibyśmy połączyć wyniki badań naukowych ENTRA oraz SOCIALBOND i wspólnie przeanalizować dane z ankiet w celach naukowych.

Ochrona danych osobowych

Oczywiście przestrzegane są wszystkie zasady ochrony danych osobowych i wszelkie informacje dotyczące uczestników ankiet traktowane są jako ściśle poufne. Dane z ankiet projektów ENTRA i SOCIALBOND łączone są wyłącznie na podstawie całkowicie spseudonimowanych danych. Odpowiedzi pojedynczych osób nie są podawane w wynikach badań. Wyniki publikowanewyłącznie anonimowo. W związku z tym późniejsza informacja, kto uczestniczył w ankiecie, nie jest możliwa. Wszystkie metody poddawane są intensywnym kontrolom przeprowadzanym przez pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych oraz komisję etyki Uniwersytetu w Kolonii. Dalsze informacje znajdują się w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych .

Dziękujemy

Za Państwa uczestnictwo w ramach podziękowania otrzymają Państwo kupon Amazon o wartości do 33 euro: Za każdą wypełnioną krótką ankietę otrzymają Państwo 1 euro; od 17 wypełnionych ankiet otrzymają Państwo dodatkowo 10 euro.

LOGO_ERC-FLAG_EU_