Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Informacje ogólne

Zespół badawczy gwarantuje wysokie bezpieczeństwo danych i ścisłe przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Nasza metoda postępowania została sprawdzona przez pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych oraz komisję etyki Uniwersytetu w Kolonii. Jest ona zgodna z ustawodawstwem krajowym i europejskim, m.in. z Federalną ustawą o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz) oraz z Ustawą o ochronie danych osobowych kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii (Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen).

Uczestnictwo w badaniach jest dobrowolne. Może ono zostać zakończone w każdym momencie, bez podania powodów ani bez negatywnych skutków. W następującej części chcielibyśmy wyjaśnić, w jaki sposób gwarantujemy poufność informacji i ochronę danych osobowych.

Ankiety internetowe

Badania obejmują ankietowanie około 900 osób w Niemczech. Krótkie ankiety internetowe przeprowadzane są przez zespół badawczy. Numery telefonów komórkowych przekazywane są firmie Messagebird B.V. jedynie w celu wysyłania linków do ankiet drogą SMS-ową. Messagebird B.V. w żadnym momencie nie ma dostępu do danych uzyskanych w ankietach. Dane osobowe nie są przekazywane żadnym stronom trzecim. Używane są jedynie bezpieczne serwery Uniwersytetu w Kolonii. Lista kroków przetwarzania danych znajduje się tutaj .

Zapisywanie zgromadzonych danych

Dane z ankiet są zapisywane przez zespół badawczy. Zachowywane są przy tym najwyższe standardy bezpieczeństwa, które odpowiadają wszystkim wymogom bezpieczeństwa Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe (np. numery telefonu ankietowanych) są we wszystkich fazach projektu przetwarzane i przechowywane oddzielnie od danych uzyskanych z ankiet. Tym sposobem gwarantowane jest, że każda analiza statystyczna danych z ankiet przeprowadzana jest tylko na podstawie całkowicie spseudonimowanych danych. W szczególności dane kontaktowe ankietowanych nie będą w żadnym momencie łączone z danymi z ankiet. Dane osobowe zapisywane są oddzielnie tylko w celu kontaktowania ankietowanych, w celu możliwości usunięcia danych, jeśli ankietowany odwoła swoją zgodę oraz w celu możliwości przyporządkowania danych z ankiet z danymi z ponownych ankiet. Dane z ankiet projektów Entra i Socialbond zostaną ze sobą połączone jedynie w całkowicie spseudonimowanej formie. Dane z ankiet zostaną na końcu badań przeanalizowane w celach naukowych. Dane kontaktowe zostaną całkowicie usunięte po zakończeniu badań.

Zastosowanie danych z ankiet

Dane z ankiet używane są jedynie w celach naukowych. Dane nie są przekazywane stronom trzecim, tj. osobom bądź instytucjom nie biorącym udziału w badaniach. Wszystkie wyniki badań przedstawiane są wyłącznie anonimowo, tj. nie zawierają one żadnych danych, które mogłyby wskazywać na osobę ankietowaną. 

Zobowiązania w zakresie ochrony danych osobowych

Osoby biorące udział w przeprowadzeniu i analizie badań są zobowiązane własnoręcznym podpisem do ścisłego przestrzegania ochrony danych osobowych. Aby uzyskać wgląd do tych oświadczeń, proszę napisać maila na adres socialbond@wiso.uni-koeln.de.

Wgląd i usuwanie danych

W każdej chwili mogą Państwo otrzymać informacje na temat zapisywanych przez nas Państwa danych osobowych (łącznie z udostępnieniem Państwu darmowej kopii) oraz mogą Państwo poprosić o ich usunięcie. Chętnie skorygujemy błędne informacje (np. zmiana numeru telefonu). W ramach naszej kontroli uniwersyteckiej pełnomocnik komisji etyki Uniwersytetu w Kolonii może otrzymać możliwość wglądu do danych. Po zakończeniu naszych prac badawczych wszelkie dane osobowe zostaną usunięte. Mogą Państwo w dowolnym momencie, bez podania powodów ani bez negatywnych skutków odwołać swoją Deklarację uczestnictwa. Nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem do tej pory przetworzonych danych od momentu udzielenia zgody do momentu jej odwołania. Ponadto mogą Państwo zażądać usunięcia Państwa danych z ankiet. W tym celu mogą Państwo użyć następującego adresu mailowego projektu: socialbond@wiso.uni-koeln.de. Dane z ankiet zostaną całkowicie zanimizowane na końcu projektu, aby przyporządkowanie ich do pojedynczych osób zostało wykluczone.

Kontrola przepisów ochrony danych osobowych

Przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych przez zespół badawczy jest kontrolowane przez pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych Uniwersytetu w Kolonii (Universität zu Köln), pana Alexandra May. W razie pytań jest on chętnie do Państwa dyspozycji:
pan Alexander May, LL.M.

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych Uniwersytetu w Kolonii
Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz, 50293 Köln
Nr. tel.: 0221 4703969, e-mail: a.may@verw.uni-koeln.de

Dodatkowo mają Państwo prawo do wniesienia skargi do odpowiedzialnego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf
Nr. tel.: 0211 384240, e-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Informacje o zmianach

Ankietowani informowani są na bieżąco o wszelkich zmianach i ważnych informacjach w trakcie przebiegu projektu.

Analiza statystyczna i osoby kontaktowe

Analiza statystyczna przeprowadzana jest przez zespół badawczy. W razie pytań dotyczących projektu lub ochrony danych osobowych mogą się Państwo w każdej chwili z nami skontaktować:

Realizacja projektu:
dr Hanno Kruse, Heike Krüger, Sven Lenkewitz, Andrea Wingen, Agnes Tarnowski, Mark Wittek
Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln Nr. tel. 0221 470-3943, e-mail: socialbond@wiso.uni-koeln.de

Odpowiedzialny kierownik projektu:
prof. dr Clemens Kroneberg
Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln Nr. tel. 0221 470-4406, e-mail: c.kroneberg@uni-koeln.de

Analiza statystyczna:
Universität zu Köln, Lehrstuhl für Soziologie I, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln

Universität Konstanz, Professur für Mikrosoziologie
78457 Konstanz

Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Lehrstuhl für Soziologie, insb. Sozialstrukturanalyse
96052 Bamberg

Georg-August-Universität Göttingen, Institut für Soziologie
Platz der Göttinger Sieben 3, 37073 Göttingen

LOGO_ERC-FLAG_EU_